Hakkımızda

Yönetim:

Marmara Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.’nin % 96 hissesi Capital Denetim & YMM (Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Ekrem SAATCİ) tarafından Ekim 2019 tarihinde denetim ekibi korunmak sureti ile satın alınmıştır.

Satın alma sonrası Ekrem SAATCİ şirket yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiş olup, şirketin Capital Denetim & YMM kurumsal kimliği ve marka değeri ile birleştirme ve uyum süreci devam etmektedir.

Mevcut denetim ekibi ile farklı sektörlerde orta ve büyük ölçekli firmalara uzman çalışanları ile, Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik, Değerleme, Muhasebe Organizasyonu, Vergi ve İş Hukuku, Mali, Ekonomik, Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), Uluslararası Denetim Standartları ( UDS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve vergi mevzuatı konusunda uzman ve deneyim sahibidir.

Vizyonumuz:

Marmara Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.

    • Dürüstlük
    • Tarafsızlık
    • Mesleki Yeterlilik ve Özen
    • Profesyonel davranış

ilkelerini benimseyen, şeffaflık değerleriyle, fırsatları önceden sezebilen ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilen, denetim alanında tümüyle açık, objektif olarak çözümler getiren bir kurumdur.

Misyonumuz:

Misyonumuz, değişim ve yenilikleri takip ederek, bilgi kullanıcılarına ve topluma duyarlı bir kuruluş olmaktır.