Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

tasdik

 1. 1
  Vergi İşlemleri
  Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

  Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
  Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
  Yatırım indirimi tasdiki
  Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

 2. 2
  Katma Değer

  Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

  KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
  Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
  Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

 3. 3
  Diğer İşlemler

  Diğer Tasdik İşlemleri

  İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
  Sermaye artışının tespiti raporları
  Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
  Yatırım teşvik belgesi işlemleri
  Kredilere ilişkin tespit işlemleri
  Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
  Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
  Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
  Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
  Stok değerlemesi

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik HizmetleriDevamı →

Bağımsız Denetim Hizmetleri

denetim-420x278Şirketimizin bağımsız denetim birimi, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla…

Vergi Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları

vergi-pasta-grafik-259x194
Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Sürekli vergi danışmanlığı
Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
İnsan Kaynakları
Personel seçimi…

 Devamı →

Hukuk ve Eğitim Hizmetleri

hukuk-ve-egitim-347x278

Hukuk
SSK mevzuatı
İş güvenliği, işçi sağlığı
İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
Vergi davaları
Vergi ihtilaf ve çözümleri
Eğitim Hizmetleri
Muhasebe eğitimi
İç denetim eğitimi…Devamı →