Hakkımızda

Marmara Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş., farklı sektörlerde orta ve büyük ölçekli firmalara uzman çalışanları ile, Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik, Değerleme, Muhasebe Organizasyonu, Vergi ve İş Hukuku, Mali, Ekonomik, Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), Uluslararası Denetim Standartları ( UDS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve vergi mevzuatı konusunda uzman ve deneyim sahibidir.

Vizyonumuz:

Marmara Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.

    • Dürüstlük
    • Tarafsızlık
    • Mesleki Yeterlilik ve Özen
    • Profesyonel davranış

ilkelerini benimseyen, şeffaflık değerleriyle, fırsatları önceden sezebilen ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilen, denetim alanında tümüyle açık, objektif olarak çözümler getiren bir kurumdur.

Misyonumuz:

Misyonumuz, değişim ve yenilikleri takip ederek, bilgi kullanıcılarına ve topluma duyarlı bir kuruluş olmaktır.